Panorama från Getterön

Den här panorama-bilden är tagen på Gubbanäset, längst ut på Getterön i Varberg. Det är fem bilder som är sammanfogade i Photoshop. Bilderna tog jag på fri hand i stående format som brukar ge bäst resultat. Detta gäller särskilt när man gör långa panoramor som annars tenderar att bli väldigt låga i förhållande till sin längd. Detta beror bl.a. på att man normalt sett måste beskära panorama-bilder en hel del för att få bort ”tomma” områden som uppstår när bilderna sammanfogas.

En viktig sak att tänka på när man fotograferar panoraman är att fotografera i manuellt läge. Gör man inte det varierar exponeringen mellan bilderna och det är svårt att få ett bra panorama. I den här bilden, som är tagen i kvällningen, är det extra viktigt att vara noggrann med konsekvent exponering eftersom ljuset, och därmed exponeringen, annars skulle variera väldigt mycket.